Remember me
Password recovery

People Adult freecam

Ang kanyang anak na si Melecio Co Jiangxi ay isinilang noong 1871 at nakapag-asawa ng isa Filipino Chinese na may pangalang Tiakla Chico noong 1894 at naging supling nila si Jose Cojuangco, Jr. Ang Hongjian ay nasa hangganan ng Haicang District at Zhangzhou City at may naninirahang 1,700 katao na ang apelyido'y pawang Co.